Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Mátraalmást a Felvidékről a Mátrába áttelepülő néhány szlovák és lengyel család alapította a 18. században. A II. világháborút követő lakosságcsere program keretében a településünkön élő több száz fős szlovák közösség döntő részét kitelepítették Szlovákiába. Napjainkban a falu szlovák anyanyelvű népessége 20-22 fő, az összlakosság 17 százaléka. A mátraalmásiak többsége szerint a falu népességének háromnegyede rendelkezik szlovák nemzetiségi múlttal, a nyelvet azonban már nem beszélik ennyien.

A mátraalmási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat címe: 3154 Mátraalmás, Bem József utca 1. (a Közösségi ház épületében)

Tel: 06 32 367-234

Az adatbázissal való kommunikáció során hiba lépett fel. A hibaüzenet rögzítésre került, az okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk. (Mátraalmás.hu)